Home > Genel > Dijital Kalkınma Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin olağan genel kurulu yapılmak üzere 04/12/2017 saat 10:00’da Fulya Mah. Büyükdere Cad. Hukukçular Sitesi No: 24/28 Şişli – İstanbul adresinde toplanılmış, yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

Toplantıya 20 üyeden 12’si katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere yönetim adına Zekai KIRAN söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

Divan heyeti başkanlığına Ahmet Oğuz Demir, Katip üyeliklere Ömer Enis Şen ve Mert Timuçin Altun Seçildi.

Divan başkanlığınca saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. İbra edildi.

Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve kabul edildi.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelikleri seçiminin ardından görüş ve temenniler dile getirilerek genel kurul sonlandırıldı.

Dijital Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu:

Zekai Kıran Yönetim Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz Demir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer Enis Şen Genel Sekreter
Mert Timuçin Altun Sayman
Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Kerem Alkin Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Serdar Kasırga Yönetim Kurulu Üyesi
Duygu Merzifonluoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Gözde Dizdar Yönetim Kurulu Üyesi
Caner Otrakçı Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammet Burak Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Gaygusuz Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Sürekli Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Polat Yönetim Kurulu Üyesi

Dijital Kalkınma Derneği Denetleme Kurulu:

Av. Doç. Dr. Serkan Ağar Denetleme Kurulu Başkanı
Av. Celalettin Solmaz Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Aksu Denetleme Kurulu Üyesi
İsmail Coşar Denetleme Kurulu Üyesi
Mehmet Nur Tokdemir Denetleme Kurulu Üyesi
Halil Ustaoğlu Denetleme Kurulu Üyesi