Home > Kurumsal > Hakkımızda

16.05.2017 tarihinde kurulan Dijital Kalkınma Derneği (Dijikad), Türkiye’nin dijital kalkınmasına öncülük etmek ve bu sayede ülkenin küresel arenada rekabet gücünü arttırarak toplumsal fayda sağlamak; teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz, dijitalleşmenin ülke çapında yaygınlaşması için ülkedeki tüm birey, kurum ve kuruluşların dijital dönüşümlerine katkı sağlayarak verimlilik ve rekabet gücü kazanabilmesi için gerekli her türlü eğitim, konferans, seminer, zirve, araştırma ve projeyi planlamak, geliştirmek, organize etmek ve hayata geçirmek suretiyle ülke ekonomisinin gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır.

Derneğimiz, Dijital Kalkınma konusunda bireysel, kurumsal ve toplumsal standartların belirlenmesine ve bu bağlamda sertifikasyon hizmetleri aracılığıyla dijitalleşme seviyesinin artmasına da öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Dijital Kalkınma Derneği olarak insanlık medeniyetinin gelişmesi ve ilerlemesi gerektiğini savunuyoruz. Hâlihazırda küresel ölçekte yaşanmakta olan bu dönüşüme daha fazla dahil olmak ve ülkemizin bu süreçten faydalanmasını sağlamak amacıyla Dijital Kalkınma Derneği’ni kurduk.