Home > Staff > Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
Kurucu & Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü birincilikle bitiren E. Sare Aydın Yılmaz, ön lisans ve yüksek lisansını, ABD’de Indianapolis Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yapmıştır. Perdue Üniversitesi’nde başladığı doktorasını, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam eden Yılmaz, uzun süre üniversitenin AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve merkez koordinatörlüğünü yürütmüştür. Yılmaz, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Türkiye-AB ilişkileri, milliyetçilik, kimlik ve kadın politikaları alanında akademik çalışmalarını sürdüren Yılmaz, uzun süre ulusal ve uluslararası projelerde kıdemli program yürütücüsü, koordinatör ve uzman olarak görev almıştır. Yılmaz, Türkiye ve Avrupa arasında sivil toplum diyalogu, kültürel bilincin arttırılmasına yönelik AB Hibe Programı-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesinin Kıdemli Program Sorumlusu olarak programın yürütücülüğünü yapmıştır. Siyaset kurumları ile yakından ilgilenen Yılmaz, 2006-2012 yılları arasında AK Parti’nin Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve partinin çeşitli kademelerinde yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Bilhassa kadın politikaları üzerine yoğunlaşan Yılmaz, 2013 yılında kuruculuğunu yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği ve vakfının Kurucu Genel Başkanlığını yürütmektedir.

Yılmaz, kadınların statüsünü hayatın her alanında arttırmak amacıyla birçok araştırma ve proje yürütmektedir. Yılmaz’ın Türkiye’de kadının sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik durumuna ilişkin saha araştırmasını içeren ve son yıllarda alanındaki en kapsamlı ampirik çalışmalardan biri olan araştırması “Değişen Türkiye’de Kadın” adı kitaplaştırılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ilk kadın odaklı projesini yazan ve yürüten Yılmaz’ın, çalışan Kadının Güvenliğini Esas alan Mesleki Eğitim Modeli Projesi İSTKA tarafından en başarılı projeler arasında değerlendirilmiştir.

Türkiye’deki kadın mültecilerin yaşam şartlarının tespit edilebilmesi amacıyla yapılan araştırmalar kapsamında mülteci kamplarını ziyaret eden Yılmaz bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak konunun entegrasyon boyutuna dikkat çeken Mülteci Kadınlar Sosyo-Ekonomik Araştırmalar ve Uyum Merkezi Projesini hayata geçirmiştir.

Yılmaz Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmaları uluslararası arenaya taşımıştır. New York’ta düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarının 59., 60. ve 61.sine katılan Yılmaz, 59. Toplantıda KADEM’in yürüttüğü “Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmenin Önündeki Engeller” projesinin tanıtımını ve ilk sonuçlarını dünya kamuoyuyla paylaşmıştır. 2017 yılında gerçekleşen 61. Toplantıda mülteci sorununa değinmiş ve Mülteci Kadınlar Sosyo-Ekonomik Araştırmalar ve Uyum Merkezi Projesini tanıtmıştır. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’ne KADEM tarafından hazırlanan yedinci dönemsel raporunu sunmuştur. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin New York’ta (TASC), Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Türk Siyasi Tarihinde Kadın” konulu panelde “15 Temmuz Darbe Girişimi; Tanklardan Güçlü Kadınlar” başlıklı sunum yapmıştır.

Yılmaz, kadınların statüsünü hayatın her alanında arttırmak amacıyla yürüttüğü araştırma ve projelerin yanı sıra, kadın ve aile konusunda, toplumsal cinsiyet adaleti ve muhafazakârlık konularında ulusal ve uluslararası ölçekli çalışmalarını sürdürmektedir. Kadın konularında teorik ve pratik çalışmalara önem veren Yılmaz, organizasyon komite başkanlığını ve akademik öncülüğünü yaptığı “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” 1 ve 2. zirveyi düzenlemiştir. Bu zirvelerin çıktısı olarak zirve bildiri kitaplarını derleyerek yayına hazırlanmasına katkı sağlamıştır.

Yılmaz, çeşitli dergi ve gazetelerde kadın konusunda yazılar kaleme almakta ve kadınların iş dünyasına katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla İTO Haftalık Ekonomi Gazetesi’nde başarılı kadın hikayeleri üzerine düzenli yazılar yazmaktadır. Star Gazetesi Açık Görüş, TRT World, Reuters, Platin gibi birçok gazete ve dergilerde, yazı ve röportajlarına yer verilmiştir.

Fikirsel öncülüğünü yapığı ve İmtiyaz sahibi olduğu hakemli KADEM Kadın Araştırmaları dergisinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı” başlıklı son makalesini yayınlayan Yılmaz, İstanbul Journal of Economics and Politics dergisinin de hakem ve yayın kurulu üyesidir.

UN Women, UNICEF, UNESCO gibi Birleşmiş Milletler Kuruluşları, BM üyesi ülkeler ve İslam Kalkınma Bankası gibi dünyanın dört bir yanından önemli kurum ve kuruluşlarının katkıda bulunduğu “A Better World” başlıklı kitap serisinin ilkinde “Gender Justice for Women” adlı makalesi yayınlanmıştır. Turkish Policy Quarterly dergisinde cinsiyet adaletine ilişkin olarak ses getiren “A new Momentum: Gender Justice In The Women’s Movement” başlıklı makalesi ve TSV 2023 Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Kongresi’nde sunduğu “Değişen Türkiye’de Adalet Perspektifinden Ekonomide Kadın” makalesi, Insight Turkey dergisinde “Cornerstones of July 15: Women Who Are More Powerful than Tanks” Yılmaz’ın yayınlanan son çalışmalarındandır.

Sivil toplum alanında aktif olarak çalışmalarda bulunan Yılmaz, Demokrasi Çalışmaları Platformu, AB Platformu İstanbul gibi oluşumların öncüleri arasında yer almıştır. Kadın ve Demokrasi Buluşmaları’nın “Kadın varsa demokrasi var”  mottosu ile fikirsel liderliğini yapan Yılmaz, Türkiye genelinde 200’ün üzerinde kadın alanında çalışan STK’nın bir araya gelmesinin öncülüğünü yapmıştır.

Yılmaz, Avrupa Konseyi Grevio Türkiye Seçici Komitesi ve Women 20 Komitesi üyesidir. Yılmaz, aynı zamanda Uluslararası Müslüman Kadınlar Derneği (MWA) üyesi, AB Platformu İstanbul Kurucu Üyesi, Uluslararası Karadeniz-Hazar Partnerlik ve İşbirliği Teşkilatı (BSCSİF) Türkiye Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Dijital Kalkınma Derneği Kurucu Üyesi, Uluslararası Alkol ve Bağımlılıklara Karşı Konsey (ICAA) Türkiye Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Milli Kültür Şurası Aile ve Kültür Komisyonu üyesidir.

Almanca ve İngilizce bilen Yılmaz, evli ve Zehra Mina adında bir kız çocuğu annesidir.