Home > Projeler > Dijital Kalkınma Platformu

DİJİTAL KALKINMA PLATFORMU HAKKINDA

Türkiye bugün jeopolitik konumu ve genç nüfusu ile muazzam bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Türkiye, teknolojiyi içselleştirmiş genç bir nüfusa sahip. Dijital Kalkınma ise  küresel ekonomideki yerimizi tamamıyla değiştirme fırsatı sunuyor. Dijitalleşen küresel pazarda ileri teknoloji içeren ürünlere olan talep hızla artıyor. Dijital teknolojiler hayatımıza dokunan tüm alanları dönüştürüyor. Bizi geleceğe taşıyor. Bu gelişmelerin getirdiği fırsatları ve tehditleri en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2017 Küresel Rekabet Raporu’na göre 137 ülke içerisinde 53’üncü sırada. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Bu misyona ulaşmamız için inovasyona, dijital alt yapı ve üst yapının güçlendirilmesine ve Ar-Ge’ye odaklanmamız gerekiyor. Dünya ekonomisinin yüzde 25’inin 2020’ye kadar dijital olması bekleniyor. Biz bu noktada sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin çok kıymetli olacağına inanıyoruz.

Bu kapsamda da yerelden ulusala Türkiye’nin dijital geleceği için milli yol haritasını belirlememiz gerekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana süregelen konvansiyonel  kalkınma anlayışımızı, en acil şekilde ‘Dijital Kalkınma’ anlayışıyla ciddi bir zihinsel dönüşümden geçirmemiz gerekiyor.

Dijital çağın yarattığı ekonomik sistem, iş yapma yöntemleri, yönetişim ve yerelden başlayacak kalkınma noktasında yeni bir hikâye yaratmamızın zamanı gelmiştir.

Kuruluşuna öncülük ettiğimiz Dijital Kalkınma Platformları ile illerimizin rekabetçilik gücünü artıracak, dijital çağın gerektirdiği hız, esneklik ve verimlilikle harmanlayacak yerel bir dijital kalkınma modelinin hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz.  İllerimizin bu alandaki rekabet üstünlükleri, Türkiye’nin de rekabette üst sıralara gelmesi demektir.

Biz bireylerin daha güçlü olduğu, daha bilinçli olduğu, daha çok ürettiği, daha çok paylaştığı bir dünya hayal ediyor ve bu hayali hayata geçirmek için çalışıyoruz. Hepimiz bu yeryüzünde yaşıyorsak, hepimiz bu insanlığın mensubuysak, hepimiz sorumluyuz. Hepimiz daha iyi olması için katkıda bulunmalıyız. Rekabette daha iyi olma serüveninde Dijital Kalkınma Platformu olarak yol almak, illerimizde öncelikli çalışma alanlarını belirlemek, dijital plan ve projeleri konuşmak üzere bir araya geliyoruz.