top of page

Bantboru Çalışan Çocuklarına Teknoloji Girişimcilik Eğitimleri Verildi

BANTBORU AİLESİ ÇOCUKLARI ARTIK SERTİFİKALI TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİ


Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider kuruluşu BANTBORU, çalışan çocuklarına ücretsiz kod yazımı eğitimi verdi. BANTBORU’nun katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) angajmanı kapsamında, Dijital Kalkınma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlere katılan çocuklar, aldıkları yazılım eğitimini, mobil cihazlar, yapay zeka, robotik ve İHA’lar gibi son teknolojiler ile günlük hayatta insan için kullanan proje fikirleri geliştirip sundular.

Güçlü rekabetçi performansıyla 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren, ürünleri dünyada üretilen 100 araçtan 4’ünde kullanılan ülkemizin kendi alanındaki lider kuruluşu BANTBORU, dünya şirketi kimliğini iş yapış şekilleri kadar sosyal angajmanlarına da yansıtıyor.


BANTBORU, katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles / WEPs) angajmanı kapsamında, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle firma çalışanlarının çocuklarına ücretsiz Kodlama (yazılım geliştirme) eğitimleri sundu. Dijital Kalkınma Derneği (DİJİKAD) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlere katılan ve 10-14 arası yaş grubunda yer alan çocuklar, aldıkları yazılım eğitimini, mobil cihazlar, yapay zeka, robotik ve İHA’lar gibi son teknolojiler ile günlük hayatta insan için kullanan proje fikirleri geliştirip sundular.


Eğitimde Fırsat Eşitliği ile Beslenen Hayal Gücü


Bu eğitimlerin, BANTBORU çalışanlarının çocuklarına çağın en önemli mesleklerinden birini öğreterek onları geleceğe hazırlayacağını belirten BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Çocuklarımızı yarına hazırlıyoruz. Düşünen, üreten, rekabetçi performansa sahip bir nesil yetiştirmek, çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak için Kodlama eğitimlerine başladık. BANTBORU ailemizin çocuklarının bugün gerçekleştirdikleri sunumlar, hayal gücünün fırsat eşitliği ve nitelikli eğitimle beslendiğinde elde edilebilecek sonuçların bir göstergesi. Bu eğitimlerin çocuklarımıza, sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetilerle yeni fırsatların kapısını açacağına yürekten inanıyoruz. Bu çalışmamız, BANTBORU ailesinin ve ülkemizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır” dedi.


Eğitimlere katılan çocuklar, ‘Drone Polis’, ‘Hastaneler için Karşılama Robotu’, ‘Robotel Platformu’, ‘Drone İtfaiye’, ‘Trafik kazaları için Drone’, ‘Engelliler İçin Drone’, ‘Elektronik İlaç Kutusu’, ‘Akıllı Bisiklet’, ‘Online 3D Baskı Platformu’ başlıklı proje fikirlerini geliştirdiler.


Teknoloji Üreten Nesiller Yetiştirme Yolunda Öncü ve Örnek Bir Özel Sektör STK İş Birliği


Eğitimlerin, teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmek amacı doğrultusunda, özel sektör STK iş birlikleri konusunda öncü ve örnek bir uygulama olduğunu belirten Dijital Kalkınma Derneği Başkanı Zekai Kıran, “Dernek olarak konvansiyonel kalkınma anlayışının yerine dijitali merkeze alan bir kalkınma modelinin hayata geçmesini, bu yönde adımlar atılmasını destekliyoruz. Bu eksende de çocuklar için özellikle bilişim farkındalıklarını arttırmak, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili mesleklere yönelmelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. 11-12 yaşına kadar yüksek oranda bu alanlara ilgisi olan çocukların 16-17 yaşına geldiklerinde ilgilerinde ciddi bir azalma olduğunu araştırmalardan görmekteyiz. BANTBORU ile birlikte gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz bu projeyle çocuklara kapsamlı bir atölye eğitimi verdik. Teknolojiyi yalnızca tüketen değil onun üretilmesi için de enerjisini sarf eden nesil yetiştirilmesi en büyük motivasyonumuzdur. BANTBORU’nun bu gaye için çalışanlarının çocuklarına yönelik böyle bir inisiyatif alması, iş dünyasına harika bir örnek teşkil edecektir. Öncü bir uygulama oldu, bundan sonra başka şirketlerin de özellikle işveren markası çalışmalarında bu tür iş birliklerine daha çok öncelik vereceklerini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.


DİJİKAD iş birliğinde düzenlenen eğitimler, Workinn’de oluşturulan eğitim alanında, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.  İlk aşamada, ebeveynleri BANTBORU çalışanı olan 60 kız ve erkek çocuğa birinci kademe bilgi ve farkındalık eğitimi verildi. Eğitime katılan tüm çocuklar sertifika aldı. Bu eğitimin ardından, 10 -14 yaş grubunda yer alan 20 çocuğa, 5 haftalık bir müfredatla ikinci kademe eğitimi verildi.


Böylece toplam 6 haftaya yayılan programda, BANTBORU çalışanlarının çocukları, 6 hafta boyunca Mobil Uygulama Geliştirme, 3D tasarım, Robotik, Elektronik ve Girişimcilik temalı eğitimler aldılar.


BANTBORU Ailesi Çocuklarına ‘Maker’ Sertifikası


BANTBORU çalışanlarının çocukları, eğitimlerin ardından kendi içlerinde ekiplere bölünerek, yaratıcı proje geliştirme sürecine adım attılar. Çocuklar, geliştirdikleri projeleri, 29 Eylül 2018 günü, Workinn’de gerçekleştirilen etkinlikte BANTBORU ve DİJİKAD yetkililerine sundular. Etkinlikte, çocukların aileleri de hazır bulundu.

Proje sunumlarının ardından, hem birinci kademe, hem de ikinci kademe eğitimlere katılan çocuklara, DİJİKAD tarafından hazırlanan “BANTBORU Makers Liderlik Sertifikası” verildi.


Uzun Soluklu ve Çok Paydaşlı Planlama


BANTBORU, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) angajmanı kapsamında, kurumsal uygulamaların yanı sıra, farkındalığın artırılmasından profesyonel becerilerin geliştirilmesine farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirecek.


Bu çalışmalarla ilgili planlamaların son aşamaya geldiğini belirten BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Bu planlamalar hem beyaz yaka çalışanlarımızı hem de erkek ağırlıklı mavi yaka çalışanlarımızın ailelerini kapsayacak şekilde yapılıyor. Bunun yanı sıra, kapsayıcı çalışma ortamı, kadın liderliği, iş hayatı özel yaşam dengesi, anneliğin profesyonel yetkinliğe katkı sağlaması gibi farklı alanlarda seminer ve atölye çalışmaları planlıyoruz.  Daha uzun vadede, iş birlikleriyle endüstri geneline yayılımı ve hatta yurt dışı iş ortaklarımıza fikirsel ihraç olanaklarının araştırılmasını da öngörüyoruz” dedi.
8 görüntüleme

Comments


bottom of page