top of page

Çağın Yeni Kalkınma Anlayışı: Dijital Kalkınma

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler küreselleşmeyi yeni bir safhaya taşıdı. Bu teknolojilerin yaygın kullanımı, tüm ekonomik ve sosyal aktivitelerin yapısını değiştirmek ve daha önce olmayan yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına yol açmak suretiyle bilgi tabanlı yeni bir ekonomik yapının oluşumuna zemin hazırladı. Tıpkı sanayi devrimi sonrasında olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştiren, mal, hizmet ve bilgi üretim süreçlerinde etkin şekilde kullanan ve bu teknolojilerin ortaya çıkardığı bilgi ağlarında etkin olan toplumlar diğerlerine nispetle güçlenmekte ve refahlarını artırmaktadır.

Dijital çağ, bilginin hızlı döngüsünde sığ kalkınma anlayışını silmeye hazır. Zaman, sürekli yenilik ve yaratıcı yıkım zamanı. Gelişen teknolojiler insan kalkınması açısından yeni bir devrimi gerçekleştiriyor. Bu teknolojilerden yararlanan ve “insanı” kalkınmasının odağına koyan ülkeler, kalkınmalarında çok etkin ve belirgin sonuçlar alıyor. Bizim de acilen “Dijital Kalkınma” anlayışına geçmemiz gerekiyor.

Hâlihazırda küresel ölçekte yaşanmakta olan bu dönüşüme daha fazla dahil olmak ve ülkemizin bu süreçten faydalanmasını sağlamak amacıyla Dijital Kalkınma Derneği‘ni kurduk.

Türkiye, teknolojiyi içselleştirmiş genç bir nüfusa sahip. Dijital kalkınma küresel ekonomideki yerimizi tamamıyla değiştirme fırsatı sunuyor. Dijitalleşen küresel pazarda ileri teknoloji içeren ürünlere olan talep hızla artıyor. Dijital teknolojiler hayatımıza dokunan tüm alanları dönüştürüyor. Bizi geleceğe taşıyor. Bu gelişmelerin getirdiği fırsatları ve tehditleri en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.


Dijital teknolojiler her sektöre dokunuyor, baştan sona değiştiriyor. Bu kapsamda bütüncül bir yaklaşımla Türkiye’nin dijital geleceği için milli yol haritasını belirlememiz gerekiyor.


Dijital Kalkınma’nın odak noktası, ileri teknolojilerin millileştirilerek ekonomimizin merkezinde yerini alması ve bizim ileri teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke haline dönüşmemiz olmalıdır. Teknolojiyi sadece kullanan bir ülke değil, ileri teknoloji üreten bir ülke konumuna hızla geçmek için öncelikle matematik, fen eğitimine verdiğimiz önemi hızla artırmalı, küresel ölçekte rekabet edebilen mühendislerimizin sayısını yükseltmeliyiz.


Amacımız, bilgi teknolojileri konusunda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmaktır. Bu amaçla büyüme ve istihdamı odak alarak 10 yıllık Milli Dijital Kalkınma Planı‘nı hayata geçirmemiz gerekmektedir.


Gelecek bizim elimizde.

3 görüntüleme

Commentaires


bottom of page