top of page

Dijital Kalkınma Derneği Kuruldu

Dijital Kalkınma Derneği (Dijikad), Türkiye’nin dijital kalkınmasına öncülük etmek ve bu sayede ülkenin küresel arenada rekabet gücünü arttırarak toplumsal fayda sağlamak; teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmek amacı ile kuruldu.


Dijikad, dijitalleşmenin ülke çapında yaygınlaşması için ülkedeki tüm birey, kurum ve kuruluşların dijital dönüşümlerine katkı sağlayarak verimlilik ve rekabet gücü kazanabilmesi için gerekli her türlü eğitim, konferans, seminer, zirve, araştırma ve projeyi planlamak, geliştirmek, organize etmek ve hayata geçirmek suretiyle ülke ekonomisinin gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır.

Dijital Kalkınma Derneği Başkanı Zekai Kıran, “Türkiye, teknolojiyi içselleştirmiş genç bir nüfusa sahip. Dijital kalkınma küresel ekonomideki yerimizi tamamıyla değiştirme fırsatı sunuyor. Dijitalleşen küresel pazarda ileri teknoloji içeren ürünlere olan talep hızla artıyor. Dijital teknolojiler hayatımıza dokunan tüm alanları dönüştürüyor. Bizi geleceğe taşıyor. Bu gelişmelerin getirdiği fırsatları ve tehditleri en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. ‘Ben’ odaklı düşünceden ‘Biz’ odaklı düşünce yapısına geçmek zorundayız. Hâlihazırda küresel ölçekte yaşanmakta olan bu dönüşüme daha fazla dahil olmak ve ülkemizin bu süreçten faydalanmasını sağlamak amacıyla Dijital Kalkınma Derneği’ni kurduk.” dedi.

Dijikad, Dijital Kalkınma konusunda bireysel, kurumsal ve toplumsal standartların belirlenmesine ve bu bağlamda sertifikasyon hizmetleri aracılığıyla dijitalleşme seviyesinin artmasına da öncülük etmeyi hedeflemektedir.

12 görüntüleme

Comments


bottom of page